• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 
--> spoločnosť Continental

--> vzorová zmluva so zamestnávateľom

Duálne vzdelávanie veľmi rozumne spája teoretické a praktické vzdelávanie. Polovicu času sa učíš teóriu v škole. Druhú polovicu máš potom možnosť vyskúšať si znalosti zo školy v praxi u nás v Continentali. Vďaka tomu budeš už počas štúdia v kontakte s tými najmodernejšími technológiami. Vo firme budeš tiež vykonávať prax pod vedením skúsených inštruktorov, ktorí ti budú odovzdávať vedomosti a poznatky. Po vyštudovaní dostaneš maturitné vysvedčenie a výučný list. Po skončení školy máš možnosť pracovať v úspešnom nadnárodnom podniku. Vďaka znalostiam a skúsenostiam nadobudnutým počas štúdia budeš mať výhodnú pozíciu na pracovnom trhu.

Baví ťa technika? Tak chceme práve teba!

Ak sa rozhodneš pokračovať štúdiom na vysokej škole budeme ťa podporovať aj naďalej štipendiom a možnosťou brigády. Tiež budeš môcť u nás spracovať bakalársku, či diplomovú prácu.

Čo ponúkame:
- Podnikové štipendium + odmena za prácu
- Príspevok na stravu, cestovanie a odbornú literatúru
- Pracovné oblečenie zdarma
- Naučíš sa pracovať s najmodernejšími technológiami
- Možnosť brigádovať počas prázdnin
- Možnosť vycestovať na odbornú stáž do zahraničia
- Kariéra v úspešnej firme
- Podpora štúdia aj naďalej formou štipendia
- Možnosť u nás vypracovať bakalársku, či diplomovú prácu

Pracovné uplatnenie:
- PLC programátor
- CNC programátor
- SW Programátor
- SW vývojár
- Technik skúšobných zariadení

Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke www.studujdualne.sk.