• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

November 2021

30.11.2021 Olympiáda z informatiky

24.11.2021 Klasifikačná porada 

3.11.2021 Duchovná obnova

1.11.2021 Sviatok všetkých svätých

Október 2021

28.-29-10.2021 Jesenné prázdniny

12.10.2021 Slávnosť patróna SOŠ blah. Carla Acutisa + slávnostné uloženie relikvie Carla Acutisa v školskej kaplnke

4.10.2021 Sviatok sv. Františka Assiského - patróna školy

 

September 2021

30.9.2021 Cezpoľný beh

2.9.2021 Začiatok školského roka, uvítanie prvákov

 

bolo...

1.7. - 31.8.2021 Letné prázdniny

30.6.2021 Ukončenie školského roka

29.6.2021 Slávnosť sv. Petra a Pavla

6.2.2021 Robotiáda; robotická súťaž (výsledky)

21.12.2020 - 8.1.2021 Vianočné prázdniny

16.12.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

18.11.2020 Štvrťročná klasifikačná porada

6.11. - 9.11.2020 Jesenné prázdniny

30.10. - 2.11.2020 Jesenné prázdniny

7.10.2020 Slávenie sviatku sv. Františka z Assisi krátkym programom, príhovorom a modlitbou

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

14.9.2020 Riaditeľské voľno

2.9.2020 začiatok školského roka