• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Zaujíma ťa programovanie? Fascinuje ťa robotika? Potom si na správnom mieste!

Chodíme aj na veľké množstvo súťaží a pochodili sme štáty ako Rakúsko, Českú republiku, Chorvátsko, Brazíliu a nakoniec aj Čínu! Na súťažiach sa poskladá a naprogramuje robot podľa zadaných kritérií. Základnými hodnoteniami sú kvalita konštrukčného návrhu, program robota, či splnenie zadanej úlohy. Kategórie úloh sú rôzne – tanec, záchranár, futbal,...

Ak máš záujem vzdelávať sa v tejto oblasti a hlavne zažiť množstvo zábavy, pridaj sa k nám!

Naše úspechy:

- 2021 Online Robotiáda ZŠ – 2. miesto v kategórii „Čiara“

- 2021 Online Robotiáda SŠ – 4. miesto v kategórii „Čiara“

- IHRA- diplom za najlepšiu vesmírnu hru ( kategória S ) – D. Straňovský, j. Šturek, S. Cesnak, R. Longauer – SOŠ sv. Františka Assiského

- 2020 Robotiáda, Brno - 2. miesto v kategórii "Čiara" získal tím v zložení Nicolas Slezák, Filip Ivanič a Karol Korňan; 3. miesto v kategórii "Čiara" získal tím strednej školy v zložení Martin Kaník, Samo Cesnak, Richard Longauer a Daniel Straňovský

- 2020 Robohranie, Zvolen - 2. miesto v kategórii "Zberač paliet" získal tím strednej školy v zložení Samo Cesnak, Richard Longauer a Daniel Straňovský

- 2019 RoboRave, Žilina - 1. miesto v kategórii "Lego Sumo Junior" získal tím v zložení Nicolas Slezák a Filip Ivanič

- 2019 Rosina Lego robot, Rosina - 3. miesto v kategórii "Čiara" získal tím v zložení Nicolas Slezák, Filip Ivanič a Karol Korňan

- 2019 World Robot Olympiad, Košice - 2. miesto v kategórii „Elementary“ získal tím v zložení Ján Urban a Šimon Pálka

- 2019 RBA, Košice - 3. miesto v kategórii „Lego Racing“ získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák

- 2019 Robohranie, Zvolen - 2. miesto v kategórii „Lego Sumo“ pre stredné školy získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák

- 2018 RoboRave, Žilina - 1. miesto v kategórii „Lego Jousting“ získal tím v zložení Tom Slezák a Daniel Pivarč; 2. miesto v kategórii „Lego Jousting“ získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák; 3. miesto v kategórii „Lego Sumo“ získal tím v zložení Nicolas Slezák a Filip Ivanič

- 2018 RBA, Košice - 3. miesto v kategórii „Lego Racing“ získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák

- 2018 RoboCup Jr. - 2. miesto v kategórii "Záchranár" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2018 Robotiáda, Brno - 1. miesto v kategórii "Čiara" získal Marek Ivanič

- 2018 Robohranie, Zvolen - 3. miesto v kategórii "Bludisko" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2017 G-robot, Martin - 1. miesto v kategórii "Dopravný prostriedok zajtrajška" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2017 RoboRave, Žilina - 2. miesto v kategórii "Súboj rytierov" získal tím v zložení Daniel Pivarč a Tom Slezák vo vekovej skupine 3.-5. ročník ZŠ; 2. miesto v kategórii "Súboj rytierov" získal tím v zložení Nicolas Slezák a Filip Ivanič vo vekovej skupine 6.-9. ročník ZŠ

- 2017 RoboCup Junior Slovensko, Martin - 2. miesto v kategórii "Rescue Line" získal tím v zložení Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2017 RoboCup Junior Slovensko, Martin - 2. miesto v kategórii "Rescue Maze" získal tím v zložení Marek Ivanič a Matej Dudák

- 2017 Trenčianske robotické dni, Trenčín - 2. miesto v kategórii "Follower Easy" získal tím v zložení Marek Ivanič

- 2017 Robotiada, Brno (Česká republika) – 1. miesto v kategórii "Čára" získal tím v zložení Marek Ivanič a Filip Ivanič

- 2017 Robohranie, Zvolen - 1.miesto v kategórii "Sledovanie čiary" získal tím v zložení Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2016 RoboRave, Trenčín- 3. miesto v kategórii "Súboj rytierov" získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák

- 2016 Robotiada, Brno (Česká republika) – 1. miesto v kategórii "Čára" získal tím v zložení Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2015 G-robot, Martin – 2. miesto v kategórii "Vlastný model zvieraťa" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák

- 2015 RoboCup, Hefei (Čína) – účasť v celosvetovej súťaži získal Jakub Lulák a Matej Dudák

- 2014 RoboCup, Varaždin (Chorvátsko) – 3. miesto v kategórii „Rescue B“ získali Matej Dudák a Jakub Lulák

- 2014 RoboCup, Joao Pessoa (Brazília) – účasť v celosvetovej súťaži získal Jakub Lulák

- 2014 Robotiada, Brno (Česká republika) – 1. miesto v kategórii „Čára“ získal tím v zložení Marek Ivanič, Matej Dudák a Matúš Maruniak

- 2013 RoboCup Junior Slovensko, Košice – 2. miesto v kategórii „Tanec“

- 2013 First Lego League, Žiar nad Hronom – 3. miesto v kategórii „Robot Design“, 3. miesto v kategórii „Teamwork“

- 2013 Robotchallenge, Viedeň (Rakúsko) – 7. miesto v kategórii „Puck Collect“

- 2012 First Lego League, Banská Bystrica – 1. miesto v kategórii „Programovanie robotov“, 3. miesto v kategórii „Robot Design“

- 2011 First Lego League, Banská Bystrica – 3. miesto v kategórii „Robot game“