• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

--> absolventi

 

Trieda 1.A, triedna učiteľka: Mgr. Kamila Luláková

 

Trieda 2.A, triedna učiteľka: Mgr. Daniela Halajová

Trieda 3.A, triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Lacková, PhD.

Trieda 4.A, triedna učiteľka: Mgr. Martina Ďuricová

 

Trieda 5.A, triedna učiteľka: Mgr. Beata Benčajová

 

Trieda 6.A, triedna učiteľka: Ing. Lucia Halčinová

Trieda 7.A, triedna učiteľka: Mgr. Helena Chovanová

Trieda 8.A, triedna učiteľka: Mgr. Michaela Kičurová

 Trieda 9.A, triedna učiteľka: Mgr. Lenka Švecová