• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

--> absolventi

 

Trieda 1.A, triedna učiteľka: Mgr. Daniela Halajová
--> rozvrh hodín

 

Trieda 2.A, triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Lacková
--> rozvrh hodín

 

Trieda 3.A, triedna učiteľka: Mgr. Martina Ďuricová
--> rozvrh hodín

 

Trieda 4.A, triedna učiteľka: Mgr. Kamila Luláková
--> rozvrh hodín

 

Trieda 5.A, triedna učiteľka: Mgr. Jozef Fidluš
--> rozvrh hodín

 

Trieda 6.A, triedna učiteľka: Mgr. Helena Chovanová
--> rozvrh hodín

 

 Trieda 7.A, triedna učiteľka: Mgr. Michaela Kičurová
--> rozvrh hodín

 

Trieda 8.A, triedna učiteľka: Mgr. Lenka Švecová
--> rozvrh hodín

 

 Trieda 9.A, triedna učiteľka: Mgr. Mariana Smejkalová
--> rozvrh hodín