• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Zaujíma ťa programovanie? Fascinuje ťa robotika? Potom si na správnom mieste!

Naša škola poskytuje v rámci ponuky záujmových krúžkov aj robotický krúžok, kde majú žiaci a študenti možnosť vzdelávať sa v oblasti programovania a robotiky. Náplňou krúžku je stavba robotov zo špeciálnych lego stavebníc, ktoré obsahujú motory, či senzory. Následne sa do takto skonštruovaného robota musí vymyslieť a vytvoriť program, podľa ktorého bude robot fungovať. Je tu preto obrovská škála možností, ako bude robot vyzerať, čo bude jeho náplňou, ako bude reagovať na okolité prostredie.

Ale to nie je všetko – chodíme aj na veľké množstvo súťaží a pochodili sme štáty ako Rakúsko, Českú republiku, Chorvátsko, Brazíliu a nakoniec aj Čínu! Na súťažiach sa poskladá a naprogramuje robot podľa zadaných kritérií. Základnými hodnoteniami sú kvalita konštrukčného návrhu, program robota, či splnenie zadanej úlohy. Kategórie úloh sú rôzne – tanec, záchranár, futbal,...

Ak máš záujem vzdelávať sa v tejto oblasti a hlavne zažiť množstvo zábavy, pridaj sa k nám!

Naše úspechy:
- 2020 Robotiáda, Brno - 2. miesto v kategórii "Čiara" získal tím v zložení Nicolas Slezák, Filip Ivanič a Karol Korňan; 3. miesto v kategórii "Čiara" získal tím strednej školy v zložení Martin Kaník, Samo Cesnak, Richard Longauer a Daniel Straňovský
- 2020 Robohranie, Zvolen - 2. miesto v kategórii "Zberač paliet" získal tím strednej školy v zložení Samo Cesnak, Richard Longauer a Daniel Straňovský
- 2019 RoboRave, Žilina - 1. miesto v kategórii "Lego Sumo Junior" získal tím v zložení Nicolas Slezák a Filip Ivanič
- 2019 Rosina Lego robot, Rosina - 3. miesto v kategórii "Čiara" získal tím v zložení Nicolas Slezák, Filip Ivanič a Karol Korňan
- 2019 World Robot Olympiad, Košice - 2. miesto v kategórii „Elementary“ získal tím v zložení Ján Urban a Šimon Pálka
- 2019 RBA, Košice - 3. miesto v kategórii „Lego Racing“ získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák
- 2019 Robohranie, Zvolen - 2. miesto v kategórii „Lego Sumo“ pre stredné školy získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák
- 2018 RoboRave, Žilina - 1. miesto v kategórii „Lego Jousting“ získal tím v zložení Tom Slezák a Daniel Pivarč; 2. miesto v kategórii „Lego Jousting“ získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák; 3. miesto v kategórii „Lego Sumo“ získal tím v zložení Nicolas Slezák a Filip Ivanič
- 2018 RBA, Košice - 3. miesto v kategórii „Lego Racing“ získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák
- 2018 RoboCup Jr. - 2. miesto v kategórii "Záchranár" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2018 Robotiáda, Brno - 1. miesto v kategórii "Čiara" získal Marek Ivanič
- 2018 Robohranie, Zvolen - 3. miesto v kategórii "Bludisko" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2017 G-robot, Martin - 1. miesto v kategórii "Dopravný prostriedok zajtrajška" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2017 RoboRave, Žilina - 2. miesto v kategórii "Súboj rytierov" získal tím v zložení Daniel Pivarč a Tom Slezák vo vekovej skupine 3.-5. ročník ZŠ; 2. miesto v kategórii "Súboj rytierov" získal tím v zložení Nicolas Slezák a Filip Ivanič vo vekovej skupine 6.-9. ročník ZŠ
- 2017 RoboCup Junior Slovensko, Martin - 2. miesto v kategórii "Rescue Line" získal tím v zložení Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2017 RoboCup Junior Slovensko, Martin - 2. miesto v kategórii "Rescue Maze" získal tím v zložení Marek Ivanič a Matej Dudák
- 2017 Trenčianske robotické dni, Trenčín - 2. miesto v kategórii "Follower Easy" získal tím v zložení Marek Ivanič
- 2017 Robotiada, Brno (Česká republika) – 1. miesto v kategórii "Čára" získal tím v zložení Marek Ivanič a Filip Ivanič
- 2017 Robohranie, Zvolen - 1.miesto v kategórii "Sledovanie čiary" získal tím v zložení Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2016 RoboRave, Trenčín- 3. miesto v kategórii "Súboj rytierov" získal tím v zložení Filip Ivanič a Nicolas Slezák
- 2016 Robotiada, Brno (Česká republika) – 1. miesto v kategórii "Čára" získal tím v zložení Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2015 G-robot, Martin – 2. miesto v kategórii "Vlastný model zvieraťa" získali Marek Ivanič a Šimon Sedlák
- 2015 RoboCup, Hefei (Čína) – účasť v celosvetovej súťaži získal Jakub Lulák a Matej Dudák
- 2014 RoboCup, Varaždin (Chorvátsko) – 3. miesto v kategórii „Rescue B“ získali Matej Dudák a Jakub Lulák
- 2014 RoboCup, Joao Pessoa (Brazília) – účasť v celosvetovej súťaži získal Jakub Lulák - 3. miesto
- 2014 Robotiada, Brno (Česká republika) – 1. miesto v kategórii „Čára“ získal tím v zložení Marek Ivanič, Matej Dudák a Matúš Maruniak
- 2013 RoboCup Junior Slovensko, Košice – 2. miesto v kategórii „Tanec“
- 2013 First Lego League, Žiar nad Hronom – 3. miesto v kategórii „Robot Design“, 3. miesto v kategórii „Teamwork“
- 2013 Robotchallenge, Viedeň (Rakúsko) – 7. miesto v kategórii „Puck Collect“
- 2012 First Lego League, Banská Bystrica – 1. miesto v kategórii „Programovanie robotov“, 3. miesto v kategórii „Robot Design“
- 2011 First Lego League, Banská Bystrica – 3. miesto v kategórii „Robot game“