• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

bude...

 

 

bolo...

6.11. - 9.11.2020 Jesenné prázdniny

30.10. - 2.11.2020 Jesenné prázdniny

7.10.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

7.10.2020 Slávenie sviatku sv. Františka z Assisi krátkym programom, príhovorom a modlitbou

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

28.9 - 2.10.2020 Škola v prírode pre žiakov 5.A (galéria)

25.9.2020 Mobilné planetárium v priestoroch školskej telocvične (galéria)

2.9.2019 Začiatok školského roka 2020/2021 sv. omšou vo farskom kostole