• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

bude...

1.7. - 31.8.2021 Letné prázdniny

 

bolo...

30.6.2021 Ukončenie školského roka

29.6.2021 Slávnosť sv. Petra a Pavla

3.6.2021 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi; aktivity vrámci Medzinárodného dňa detí (galéria)

13.5.2021 Výstava Merkur pre žiakov 2.A triedy (galéria)

22.4.2021 Deň Zeme (galéria)

13.-14.4.2021 Pytagoriáda; okresné kolo matematickej súťaže (výsledky)

7.4.2021 Deň kresťanských učiteľov; spomienka na sv. Jána de La Salle (galéria)

16.3.2021 Matematická olympiáda; krajské kolo (výsledky)

10.2.2021 Olympiáda v anglickom jazyku; krajské kolo (výsledky)

6.2.2021 Robotiáda; robotická súťaž (výsledky)

27.1.2021 Matematická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

21.12.2020 - 8.1.2021 Vianočné prázdniny

16.12.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

10.12.2020 Pytagoriáda; 6.-8. ročník online

9.12.2020 Pytagoriáda; 3.-4. ročník písomne, 5. ročník online

7.12.2020 Návšteva sv. Mikuláša (galéria)

2.12.2020 Spomienka na Janka Mojičku

1.12.2020 Všetkovedko; vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka

18.11.2020 Štvrťročná klasifikačná porada

6.11. - 9.11.2020 Jesenné prázdniny

30.10. - 2.11.2020 Jesenné prázdniny

7.10.2020 Slávenie sviatku sv. Františka z Assisi krátkym programom, príhovorom a modlitbou

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

28.9 - 2.10.2020 Škola v prírode pre žiakov 5.A (galéria)

25.9.2020 Mobilné planetárium v priestoroch školskej telocvične (galéria)

2.9.2019 Začiatok školského roka 2020/2021 sv. omšou vo farskom kostole