• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

bude...

12.2.2019 Biologická olympiáda; okresné kolo

13.2.2019 Olympiáda v anglickom jazyku; krajské kolo

14.2.219 Dejepisná olympiáda; okresné kolo

20.2.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

20.2.2019 Turnaj vo florbale, žiačky; okresné kolo

21.2.2019 Turnaj vo florbale, žiaci; okresné kolo

 

bolo...

7.2.2019 Geografická olympiáda; okresné kolo

7.2.2019 Kollár XXL; výtvarná súťaž

6.2.2019 Turnaj v basketbale; okresné kolo

5.2.2019 Technická olympiáda; krajské kolo

4.-8.2.2019 Lyžiarský výcvik v Salamandra resort

31.1.2019 Karneval v školskej telocvični (galéria)

31.1.2019 Odovzdanie polročných výpisov známok

30.1.2019 Matematická olympiáda Z5, Z9; okresné kolo (výsledky)

29.1.2019 Turnaj vo volejbale; okresné kolo (galéria)

29.1.2019 Robohranie; robotická súťaž vo Zvolene (galéria)

22.1.2019 Šaliansky Maťko; okresné kolo

16.1.2019 Anglická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

15.1.2019 First Lego League; účasť na regionálnom turnaji v Žiari nad Hronom, zmiešaný tím zložený zo žiakov 4., 5. a 6. ročníka

12.1.2019 Memoriál Janka Mojičku; florbalový turnaj (galéria)

10.1.2019 Šaliansky Maťko; školské kolo (galéria)

9.1.2019 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

8.1.2019 Žiacka školská rada

21.12.2018 Vianočná besiedka; požehnanie detí a rodičov (galéria)

18.12.2018 Šaliansky Maťko; školské kolo recitačnej súťaže

14.12.2018 Predvianočné trhy v priestoroch školy (galéria)

12.-13.12.2018 Pytagoriáda; školské kolo (výsledky)

11.12.2018 Ilustrujeme Horákove povesti; výtvarná súťaž

7.12.2018 Koledníci v Kammerhofe; predstavenie na vianočných trhoch (galéria)

6.12.2018 Sviatok sv. Mikuláša (galéria)

3.12.2018 Spomienka na Janka, nášho spolužiaka

30.11.2018 Technická olympiáda; okresné kolo (galéria)

21.11.2018 Testovanie T5 zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky žiakov 5. ročníka

20.11.2018 Stredoškolák; burza stredných škôl

12.-16.11.2018 iBobor; informatická súťaž

14.11.2018 Súťaž v stavaní lega v ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici (galéria)

13.11.2018 Terra Bela; výtvarná súťaž v Banskej Belej (výsledky)

12.11.2018 Špongia; súťaž v programovaní počítačovej hry (galéria)

9.11.2018 Návšteva hvezdárne Maximiliána Hella pre žiakov 4.A (galéria)

8.11.2018 Memoriál Ladislava Kristu; viacboj všestrannosti

6.11.2018 Turnaj v stolnom tenise; okresné kolo

31.10 - 4.11.2018 Jesenné prázdniny

24.-25.10.2018 Napriek / Naprieč; edukačný program v Galérii Jozefa Kollára (galéria)

19.10.2018 Deti sa modlia ruženec; celosvetová akcia (galéria)

18.-19.10.2018 RoboRave; robotická súťaž v Žiline (galéria)

16.10.2018 Františkova púť; výtvarná súťaž na tému "Exotické vtáctvo" (galéria)

9.10.2018 Cezpoľný beh; okresné kolo

8.10.2018 Exkurzia do Osvienčimu pre žiakov 9.A (galéria)

5.10.2018 Šarkaniáda na lúkach pri Kalvárii pre žiakov prvého stupňa (galéria)

5.10.2018 OŽaZ; praktická časť (galéria)

4.10.2018 OŽaZ; teoretická časť

4.10.2018 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy; slávnostná sv. omša vo farskom kostole (galéria)

3.10.2018 Horehronské hry; atletické preteky v Banskej Bystrici (galéria)

21.-22.9.2018 Hejného matematika; školenie v Nových Zámkoch

17.9.2018 Začiatok krúžkovej činnosti v šk. roku 2018/2019 (ponuka krúžkov)

7.9.2018 Salamandrové dni; účasť žiakov v salamandrovom sprievode

3.9.2018 Začiatok školského roku 2018/2019 sv. omšou vo farskom kostole

29.6.2018 Slávnosť sv. Petra a Pavla; ďakovná sv. omša a ukončenie školského roka (galéria)

26.6.2018 Výlet Revišské Podzámčie, Zveropark pre žiakov 1.A a 2.A (galéria)

26.6.2018 Rozlúčka so žiakmi 9.A

21.6.2018 Výlet do Bojníc pre žiakov 3.A (galéria)

20.6.2018 Výlet do Bratislavy pre žiakov 4.A (galéria)

18.6.2018 Exkurzia do hvezdárne v Žiari nad Hronom (galéria)

15.-16.6.2018 Výlet do Vysokých Tatier pre žiakov 6.A (galéria)

13.6.2018 Výlet Revišské Podzámčie, Zveropark pre žiakov 5.A

13.6.2018 Janko Polienko; bábkové divadelné predstavenie (galéria)

13.6.2018 Štiavnické spievanky; okresné kolo (galéria)

12.6.2018 Atletika; krajské kolo v Banskej Bystrici

11.-15.6.2018 Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka (galéria)

9.6.2018 Slávik Slovenska; krajské kolo (galéria)

8.6.2018 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy; púť do Litavy (galéria)

5.-7.6.2018 Exkurzia do Prahy pre žiakov 7.A a 8.A (galéria)

5.6.2018 Atletika; okresné kolo pre mladších žiakov

4.6.2018 Robotický Battle na Alejovej; robotická súťaž v Košiciach (galéria)

4.-7.6.2018 Plavecký výcvik žiakov 2.A triedy (galéria)

3.6.2018 Florbalový turnaj

1.6.2018 OŽaZ; praktická časť

1.6.2018 Medzinárodný deň detí v areáli školy (galéria)

30.5.2018 Coburgove lásky; výtvarná súťaž vo Svätom Antone (galéria)

23.5.2018 Školský výlet 8.B triedy

23.5.2018 Atletika; okresné kolo (výsledky)

22.5.2018 Spievajme Pánovi; diecézne kolo speváckej súťaže (galéria)

21.-25.5.2018 Archimediáda; 7. ročník

20.5.2018 Turíčny guláš v školskej záhrade; stretnutie učiteľov a zamestnancov školy s rodičmi a priateľmi školy (galéria)

18.5.2018 Deň mlieka (galéria)

17.5.2018 Florbalový turnaj (galéria)

15.5.2018 Hľadáme nových olympionikov; súťaž v atletike v Banskej Bystrici (galéria)

10.5.2018 Výchovný koncert

10.5.2018 RoboSumo; robotická súťaž vo Fiľakove (galéria)

3.5.2018 Mladý záchranár; okresné kolo (galéria)

27.4.2018 McDonald Cup; súťaž vo futbale (galéria)

26.4.2018 Mladý zdravotník; súťaž pre žiakov I. a II. stupňa (galéria)

24.4.2018 Biblická olympiáda; diecézne kolo

24.4.2018 Lesnícky deň v Botanickej záhrade (galéria)

17.4.2018 Olympiáda z matematiky v kategóriách Z6, Z7, Z8 (výsledky)

12.4.2018 Hellove hviezdy; výtvarná súťaž (galéria)

11.4.2018 Hviezdoslavov Kubín; regionálne kolo

11.4.2018 Zápis do prvého ročníka od 13:00 do 16:30 (galéria)

7.4.2018 Sviatok sv. Jána de la Salle, patróna učiteľov (galéria)

27.3.2018 Kollárova Štiavnica očami detí; výtvarná súťaž (galéria)

24.3.2018 Turnaj vo volejbale družstiev okresu (galéria)

23.3.2018 Chemická olympiáda; okresné kolo (výsledky)

22.3.2018 Dejepisná olympiáda; krajské kolo

22.3.2018 Biblická olympiáda; dekanátne kolo

22.3.2018 Deň vody (galéria)

21.3.2018 Krížová cesta učiteľov; duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy (galéria)

21.3.2018 Testovanie T9

20.3.2018 Hviezdoslavov Kubín; okresné kolo (galéria)

20.3.2018 Deň otvorených dverí od 7:45 do 12:00 (galéria)

19.3.2018 Matematický klokan; celoslovenská súťaž (galéria)

16.3.2018 Fyzikálna olympiáda; okresné kolo

15.3.2018 Hviezdoslavov Kubín; školské kolo

14.3.2018 Pytagoriáda pre žiakov 6.-8. ročníka (výsledky)

13.3.2018 Salamander očami detí; vyhodnotenie výtvarnej súťaže (galéria)

13.3.2018 Pytagoriáda pre žiakov 3.-5. ročníka (výsledky)

9.3.2018 Exkurzia do spoločnosti Continental vo Zvolene

8.3.2018 Turnaj vo výbíjanej - žiačky; okresné kolo

7.3.2018 Návšteva Galérie Jozefa Kollára pre žiakov 2. ročníka

2.3.2018 Návšteva Galérie Jozefa Kollára pre žiakov 1. ročníka

28.2.-2.3.2018 Robocup; robotická súťaž v Martine (galéria)

16.2.2018 Robotiáda; súťaž v stavbe a programovaní robotov v Brne (galéria)

15.2.2018 Olympiáda z dejepisu; okresné kolo

14.2.2018 Olympiáda z anglického jazyka; krajské kolo

13.2.2018 Turnaj vo florbale; okresné kolo

13.2.2018 Polepetko; návšteva divadelného predstavenia pre žiakov 1. - 4. ročníka (galéria)

12.-16.2.2018 Lyžiarsky výcvik (galéria)

7.2.2018 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry; krajské kolo

6.2.2018 Robohranie; súťaž v programovaní robotov v kategórii "Stroje a zariadenia" (galéria)

6.2.2018 Olympiáda z geografie; okresné kolo

31.1.2018 Kúzelná fyzika; praktické ukážky záhad fyziky (galéria)

30.1.2018 Robohranie; súťaž v programovaní robotov v kategórii "Bludisko" (galéria)

30.1.2018 Turnaj vo volejbale; okresné kolo

24.1.2018 Olympiáda z matematiky v kategóriách Z5 a Z9 (výsledky)

23.1.2018 Šaliansky Maťko; okresné kolo recitačnej súťaže

17.1.2018 Žiacka školská rada v priestoroch 4.A triedy

17.1.2018 Šaliansky Maťko; školské kolo recitačnej súťaže (galéria)

16.1.2018 Olympiáda v anglickom jazyku; okresné kolo (výsledky)

16.1.2018 First lego league; regionálne kolo robotickej súťaže v Žiari nad Hronom (galéria)

13.1.2018 Memoriál Janka Mojičku, florbalový turnaj

10.1.2018 Požehnanie priestorov školy k sviatku Zjavenia Pána (galéria)

21.12.2017 Vianočná besiedka, požehnanie detí a rodičov (galéria)

20.12.2017 Vianočný bowlingový turnaj žiakov 6. ročníka (galéria)

13.-14.12.2017 Pytagoriáda; okresné kolo (výsledky)

13.12.2017 Deň sv. Lucie; tradície v podaní žiakov 6.A triedy (galéria)

8.12.2017 Štjavnycký vjanočný jarmok; vystúpenie koledníkov v priestoroch Kammerhofu (galéria)

8.12.2017 Envirokoncert v priestoroch telocvične (galéria)

7.12.2017 Múzeum holokaustu; exkurzia pre žiakov 8. - 9. ročníka v Seredi

6.12.2017 Návšteva kina pre žiakov 1. - 7. ročníka

2.12.2017 Františkov dobrý skutok, výzva na pozitívne skutky (galéria)

1.12.2017 Modlitba a návšteva cintorína za nášho zosnulého žiaka a kamaráta Janka

30.11.2017 Technická olympiáda; okresné kolo (galéria)

30.11.2017 Všetkovedko; súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre žiakov 2. - 5. ročníka (výsledky)

29.11.2017 Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry; okresné kolo

23.11.2017 Triedne rodičovské združenie od 14:00 do 16:30, stretnutie spoločenstva rodičov

22.11.2017 Testovanie 5 zo Slovenského jazyka a Matematiky pre žiakov 5. ročníka

21.11.2017 Prales na tanieri, interaktívny ekologický vzdelávací program (galéria)

16.11.2017 Turnaj v bedmintone; okresné kolo

16.11.2017 Komparo, cvičné testy k Testovaniu 9 pre žiakov 8. a 9. ročníka

13.11.2017 Atlantis center Levice pre žiakov 4. ročníka (galéria)

9.11.2017 Belianske povesti; výtvarná súťaž (galéria)

6.-10.11.2017 iBobor, informatická súťaž

2.11.2017 Modlitba za duše v očistci; žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka s p. kaplánom (galéria)

27.10.2017 G-robot; robotická súťaž v Martine (galéria)

26.10.2017 Františkova púť, výtvarná súťaž (galéria)

24.10.2017 Tri hlavy, tri perá; vedomostná súťaž (galéria)

19.-20.10.2017 RoboRave, robotická súťaž v Žiline (galéria)

12.10.2017 Cezpoľný beh, okresné kolo (galéria)

5.10.2017 OŽaZ, praktická časť

4.10.2017 OŽaZ, teoretická časť

4.10.2017 Sviatok sv. Františka, patróna školy (galéria)

30.9.2017 Konferencia Hejného metóda v Žiari nad Hronom (galéria)

20.9.2017 Obrazy živej krajiny – Kollárov ateliér v Galérii Jozefa Kollára (galéria)

18.9.2017 Test profesijnej orientácie pre žiakov 9.A

8.9.2017 Salamandrové dni; účasť žiakov v sprievode

4.9.2017 Začiatok školského roka 2017/2018, slávnostná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole

22.-25.8.2017 Duchovné cvičenia učiteľov našej školy (galéria)