• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

bude...

15.1.2020 Olympiáda v anglickom jazyku; okresné kolo

15.1.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

16.1.2020 Olympiáda v nemeckom jazyku; okresné kolo

29.1.2020 Matematika; okresné kolo súťaže pre 5. a 9. ročník

29.1.2020 Klasifikačná porada

31.1.2020 Odovzdanie polročných výpisov známok

3.2.2020 Polročné prázdniny

10.-14.2.2020 Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka (viac)

 

bolo...

11.1.2020 Memoriál Janka Mojičku; florbalový turnaj

8.1.2020 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

21.12.2019 - 7.1.2020 Vianočné prázdniny

20.12.2019 Vianočná besiedka (galéria)

19.12.2019 Tradičný vianočný bowlingový zápas žiakov 8.A triedy (viac)

13.12.2019 Návšteva hvezdárne v Žiari nad Hronom

13.12.2019 Štjavnycký vjanočný jarmok; vystúpenie koledníkov o 13:00

11.12.2019 Pytagoriáda P6, P7, P8; školské kolo (výsledky)

10.12.2019 Pytagoriáda P3, P4, P5; školské kolo (výsledky)

10.12.2019 Ilustrujeme Horákove povesti; výtvarná súťaž (galéria)

9.12.2019 Bojník; vzdelávací program historického súboru

7.12.2019 František a včielky; vystúpenie žiakov školy po sv. omši za včelárov vo farskom kostole

6.12.2019 Návšteva sv. Mikuláša (galéria)

5.12.2019 Volejbal; okresné kolo (galéria)

5.12.2019 Atletika; súťaž v Banskej Bystrici (galéria)

3.12.2019 Živé lego; súťaž v stavaní lega (galéria)

2.12.2019 Spomienka na Janka - spoločná modlitba a sv. omša

28.11.2019 Tri hlavy, tri perá; diecézna vedomostná súťaž pre žiakov 6.-8. ročníka (výsledky)

28.11.2019 Geniality show; vedomostná súťaž pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka

28.11.2019 Všetkovedko; vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka

26.11.2019 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

22.11.2019 RoboRave; robotická súťaž v Žiline (galéria)

20.11.2019 Testovanie T5 zo Slovenského jazyka a Matematiky

19.11.2019 Osvienčim; exkurzia pre žiakov 8. a 9. ročníka (galéria)

14.11.2019 Bavme deti športom; detská atletika

14.11.2019 Komparo; cvičné testovanie vedomostí žiakov 8. a 9. ročníka

14.11.2019 Terra Bella; výtvarná súťaž v Banskej Belej (galéria)

14.11.2019 Olympiáda z anglického jazyka; písomná časť

12.11.2019 ... a Slovo bolo u Boha ...; recitačná súťaž

12.11.2019 Burza stredných škôl vo Zvolene

12.11.2019 Turnaj v stolnom tenise; okresné kolo (galéria)

11.-15.11.2019 iBobor; informatická súťaž

9.11.2019 Rosina Lego robot; súťaž v stabne a programovaní robotov v Rosine (galéria)

8.11.2019 Ako ďalej?; žiaci 8. ročníka

8.11.2019 Geograficko-ekologická exkurzia v Slatine (galéria)

7.11.2019 Divadlo - Ujo Doremiro (galéria)

5.11.2019 Divadlo - O zlatej rybke; žiaci prvého stupňa (galéria)

4.11.2019 Návšteva cintorína; žiaci prvého stupňa

29.10.2019 Florbalový turnaj cirkevných škôl vo Zvolene (galéria)

29.10.2019 Ochrana života a zdravia; praktická časť (galéria)

28.10.2019 Ochrana života a zdravia; teoretická časť (galéria)

22.10.2019 Bedminton; okresné kolo (galéria)

15.10.2019 Františkova púť; výtvarná súťaž (galéria)

10.10.2019 Ekotopfilm

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy (galéria)

3.10.2019 Zasadanie žiackej školskej rady

2.10.2019 Cezpoľný beh; majstrovstvá okresu (galéria)

26.9.2019 Stretnutie dôverníkov Spoločenstva rodičov o 16:30 v riaditeľni školy

26.9.2019 Plenárne rodičovské združenie o 15:00, následne triedne združenia

24.9.2019 World Robot Olympiad; robotická súťaž v Košiciach (galéria)

20.9.2019 Beh obce Banská Belá; atletická súťaž (výsledky)

20.9.2019 Jesenná gruntovačka; dobrovoľnícka aktivita upratovania náučného chodníka Glanzenberg (galéria)

6.9.2019 Salamandrové dni; možnosť zapojenia sa žiakov do Salamandrového sprievodu

4.9.2019 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole (galéria)