• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Aj keď v kalendári nájdete MDD iba jeden deň, my sme sa rozhodli, že si ho budeme užívať celý jún. Však máme za sebou náročný rok, po ktorom si zaslúžime trochu viac zábavy a radosti.