• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Šiestacký dejepis je plný zaujímavých informácií o živote stredovekých ľudí. Jednou z tém je aj kultúrny a spoločenský prínos vzniku a fungovania kláštorov. O tom, ako rehoľný život prebiehal, prišiel šiestakom porozprávať improvizovaný rehoľný brat Helemír :) Žiakov zaujímalo, prečo sa rozhodol vstúpiť do rehole, ako trávi svoj čas za kláštornými múrmi, s čím všetkým sa trápi a čo mu robí radosť. Tešil ho záujem o poslanie a s pozdravom Pax et bonum (pokoj a dobro) sa išiel venovať svojim každodenným povinnostiam - modlitbe a práci. Ora et labora!