• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko


Vrátili sme sa do školy a naša triedna učiteľka M. Kičurová nám oznámila, že v triednických hodinách „V škole neškole“ so zaujímavými hosťami budeme pokračovať. Veľmi sme sa potešili.

8. časť: LEKÁRI BEZ HRANÍC
Naším ďalším hosťom V Škole neškole bola MUDr. Lenka Sako, ktorá pracovala ako humanitárna pracovníčka v Iraku a Južnom Sudáne. Lenka nám priblížila celosvetovú organizáciu Lekári bez hraníc. Na začiatku sme si povedali, prečo ľudia robia humanitárnu prácu. Napr. chcú pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi, kvôli zlému pocitu. Tiež si myslia, že je to nefér, že my sa máme dobre a oni nemajú čo jesť. Deti v týchto krajinách nemajú ani pitnú vodu. Mali by chodiť do školy. Ťažko pracujú, často utekajú pred nebezpečenstvom. Najčastejšie choroby, ktoré sa tam vyskytujú, sú svrab, zápal pľúc a vysoký krvný tlak. Hlavné princípy humanitárnej práce sú: neutralita, nestrannosť a profesionalita. Cieľom humanitárnej pomoci je bezplatná zdravotná starostlivosť. Počas hodiny sme spoločne stavali utečenecký tábor, v ktorom boli stany, provizórne latríny, škola, umyváreň, kuchynka... Medzi Lekármi bez hraníc nie sú iba lekári, ale aj učitelia, ekonómovia... Je potrebné vedieť anglický a francúzsky jazyk.


Nela Slančíková, 7.A