• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej škole. Už od rána pani učiteľky v triedach mali pripravené aktivity zamerané na ochranu Zeme. V triedach sme si vyrobili čelenky, učili sa triediť odpad, rozprávali sa o ochrane Zeme. Po zvládnutí teórie sme si urobili vychádzku na Kalváriu a cestou späť sme vyzbierali odpad, ktorého bolo priveľa a nestačili nám ani pripravené vrecia. Dohodli sme sa s deťmi, že aj oni spolu s rodičmi budú zbierať takýto odpad a tým pomôžu chrániť Zem. V načatých aktivitách ku dňu Zeme sme pokračovali aj v ŠKD, kde sme súťažili, triedili plastové vrchnáčiky a z nich sme vyrobili zaujímavé obrázky.