• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naša triedna učiteľka M. Kičurová pre nás vymyslela, že sa každý utorok cez triednickú hodinu budeme rozprávať o rôznych témach a získavať nové informácie so zaujímavými hosťami.

1. časť: BRAZÍLIA
V utorok 9.3.2021 sme mali prvú online hodinu s názvom „V škole neškole“. Táto hodina bola o Brazílii a rozprávala nám o nej naša pani učiteľka. Hovorila o tom, ako pred niekoľkými rokmi navštívila Brazíliu spolu s mnohými mladými ľuďmi, ktorých mala na starosti. Bývali v rodinách, kde málo z ich členov vedelo po anglicky a boli prekvapení z toho, aké malé je Slovensko a slovenské mestá v porovnaní s ich. Pomáhali tam s triedením oblečenia, stretli pápeža Františka a navštívili aj veľmi chudobné a nebezpečné časti miest. Dozvedeli sme sa o rôznych pamiatkach a aj o niekoľkých vtipných zážitkoch. Bolo to veľmi zaujímavé už len pre to, že to boli jej osobné skúsenosti a zážitky, ktorými sme sa aj niečo nové naučili. Som rada, že pani učiteľka niečo takéto vymyslela a myslím si, že nám to môže v budúcnosti pomôcť aj pri našich cestách do zahraničia.


Daniela Marková, 7.A