• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Školský rok 2020/2021 sa pre štvrtákov začal výnimočne prvým svätým prijímaním, ktoré sa konalo vo farskom kostole. Školské dni boli plné radosti, najmä pri tvorbe vesmírneho projektu, bobovačky a iných aktivitách. Tešíme sa z každého dňa, keď môžeme byť spolu v škole.