• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Napriek nepriazni a šarapateniu vírusu sme našu školu vyzdobili a už netrpezlivo čakáme na príchod Ježiška. Požehnané a v zdraví prežité sviatky prajeme všetkým.