• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

2.12.2020 uplynulo už 5 rokov, odkedy náš spolužiak Janko Mojička odišiel k Pánovi - Domov.
Milý Janko, bol by si už deviatak... stále na teba v škole spomíname a modlitbou prosíme o silu žiť tak, aby sme si miesto Doma raz zaslúžili... odpočívaj v pokoji!