• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Žiaci 2.A sa boli na cintoríne pomodliť nielen za svojich najbližších, ale aj za milosrdné sestry sv. Vincenta, Jozefa Horáka a Jozefa Kollára. Nech odpočívajú v pokoji!