• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Náplňou viacerých triednických hodín je riešenie problémov žiakov spojených s ich nedostatočnou emočnou odolnosťou. Tu je niekoľko rád, pomocou ktorých si naši vyučujúci a rodičia detí môžu ľahšie vybudovať efektívny a srdečný vzťah k deťom.