• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Na hodinu Telesnej výchovy a športu prišli k prvákom aj ich kamaráti zo škôlky. Spoločne sa poriadne rozcvičili, následne prekonávali prekážkovú dráhu a nakoniec sa zahrali hru Rybníček. Predškoláci boli veľmi šikovní a určite o rok nebudú mať problém športovať na hodinách TVaŠ.

Naši prváci majú za sebou prvý mesiac v škole a okrem nadobúdaní nových vedomostí zažili aj divadielko Kocúr v čižmách a na výtvarnej výchove si skrášľovali svoju triedu.