• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Veľkým darom pre žiakov, učiteľov a rodičov našej školy je možnosť poďakovať za uplynulý školský rok svätou omšou. Nebolo to inak ani na konci tohto školského roka. Duchovný správca školy, otec Ľudovít Frindt, počas homílie poďakoval všetkým za dôveru prejavenú cirkevnej škole a povzbudil k správnemu využitiu dní voľna, ktoré nás čakajú. Po sv. omši vedenie školy odmenilo ocenených žiakov, pán riaditeľ poďakoval pani učiteľkám Helene Jasovej a Helene Putyrovej za výpomoc vo vyučovacom procese počas tohto školského roka. Žiaci zasa poďakovali vedeniu a duchovným otcom za všetko, čo prostredníctvom nich škola aj tento rok získala a odovzdala. Pani zástupkyňa sa dojímavým príhovorom rozlúčila s deviatakmi, ktorí záverečnou piesňou "Príbeh nekončí" zavŕšili deväťročné štúdium na našej škole. Nech ich Pán na ďalšej ceste sprevádza a zostávajúcim žiakom a učiteľom dopraje požehnané dni oddychu.