• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Deti prvého stupňa pod vedením ich triednych učiteliek si pripravili pre rodičov pekný program plný spevu, tanca a básní. A naši štvrtáci sa lúčili s prvým stupňom. Po vystúpení ich čakalo bohaté občerstvenie, ktoré pripravili ich milí rodičia. Budúcim piatakom prajeme na druhom stupni veľa úspechov!