• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 10. mája 2019 sa v areáli kúpaliska v Žiari nad Hronom konalo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Táto súťaž má charakter športovej, vedomostnej a zručnostnej súťaže. Pozostáva z viacerých disciplín. V súťaži sa preverujú vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, streľba zo vzduchovky, hasenie malých požiarov. Našu školu úspešne reprezentovali: Nina Buzalková, Zuzana Maruniaková, Filip Freigert a Ľuboš Povinský. Žiaci bravúrne predviedli, že dokážu ochrániť životy a zdravie praktickými zručnosťami. Krásnym 3. miestom si vybojovali postup do krajského kola, ktoré sa konalo 22. mája 2019 v areáli Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica na Králikoch.

Krajského kola sa zúčastnilo 39 súťažných družstiev. Zuzku Maruniakovú nahradila Vanesa Juhásová. Počasie nám tentoraz neprialo, súťaž bola o to náročnejšia, no odhodlanosť súťažiť žiakom určite nechýbala. Sme na nich nesmierne hrdí a oceňujeme svedomitú prípravu a reprezentáciu školy.