• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každý utorok sa žiaci prvého a druhého stupňa stretávali na záujmovom krúžku Gazdinka, ktorý vedie Mgr. Kamila Luláková.