• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Nielen v škole získavame nové poznatky, ale my sme sa rozhodli spoznávať zábavne v Botanickej záhrade. Hrou, pohybom, pozorovaním, skúšaním a aj nazeraním cez objektív sme spoločne získali množstvo poznatkov. Takéto dni máme veru ozaj radi :)