• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 18. júna sa vybrali naši prváci na koncoročný školský výlet do Zveroparku v Revišti. Na mieste plnom krásnej prírody sme videli rôzne zvieratká. S tetou animátorkou sme absolvovali nový rozprávkový okruh s názvom "Išlo vajce na vandrovku". Tu sa žiaci na jednotlivých stanovištiach stretli so známymi postavičkami z rozprávok, precvičili si čitateľské schopnosti, hľadali indície, plnili rôzne zaujímavé úlohy, zdolávali prekážky a formou hier nadobúdali nové poznatky. Domov sme sa vrátili síce unavení z horúceho slnečného dňa, ale s kopou skvelých zážitkov.