• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V čase, keď sa v našom meste konalo stretnutie Kráľov čitateľov, my sme sa premenili na knižných redaktorov a spoločne sme vyberali najlepšie knihy, ktoré sme čítali. Neskôr si každý pripravil a porozprával o svojej najobľúbenejšej knihe. Takto sme sa vzájomne inšpirovali a nabrali novú chuť do čítania.