• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naši prváčikovia navštívili 13.6. mestskú knižnicu. Tu ich čakal bohatý program. V čitárni si so záujmom pozreli divadielko o Adamkovi. Potom ako každý prečítal báseň z knihy Veselí prváci od Jozefa Pavloviča ich pani K. Kissová slávnostne pasovala za čitateľov. Ako darček od mestskej knižnice deti dostali čitateľské preukazy. Naučiť sa všetky písmenká a čítať slová je veľká vec. Veríme, že ich každá kniha, ktorú si v knižnici požičajú a prečítajú, obohatí nielen o vedomosti, ale im prinesie aj to čo sa nedá vziať - umelecký zážitok. Detičky na záver ako prejav vďaky zaspievali pieseň celému kolektívu pracovníkov MsK.