• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 29. mája sa ako každoročne konalo v CZŠ sv. Alžbety v Novej Bani diecézne kolo speváckej súťaže Spievajme Pánovi. Žiaci súťažili v interpretácii jednej ľudovej a jednej náboženskej piesne. Svoje schopnosti si preverili medzi žiakmi šiestich škôl našej diecézy v štyroch kategóriach. Najmladšiu reprezentovala naša prváčka Izabelka Baárová a vyspievala si pekné 2. miesto, 2. kategóriu v silnej konkurencii zastupovala piatačka Nelka Slančíková. V kategórii najstarších uspel ôsmak Pavol Chovan na 2. mieste. Kategóriu zborík spolu s Nelkou a Paľkom doplnili deviatačky Ninka Buzalková a Anička Chovanová, ktorým len o bod ušlo 3. miesto. Spievať na oslavu Pána je tá najväčšia vďaka za všetky dary, ktoré sme od Neho dostali. Preto našim žiakom prajeme veľa chuti a entuziazmu pokračovat v tomto snažení. Za požičanie krojovaného oblečenia pre dievčatá ďakujeme SMŠ Guliver.