• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 23. a 24.5. sa v Banskej Štiavnici konal Celoslovenský snem kráľov čitateľov. Okres Banská Štiavnica na ňom reprezentoval žiak našej školy Michal Švec, ktorý si titul vyslúžil, okrem iného, prečítaním 87 kníh v minulom roku. Na začiatok programu predstavil naše mesto a svoju záľubu v čítaní pred ostatnými kráľmi a pred vzácnou návštevou - spisovateľom a prekladateľom Ľubomírom Feldekom a jeho dcérou. Čitateľskí králi tiež na chvíľu “kraľovali” na Starom zámku a náš kraj si prezreli z výšky majestátneho Sitna. Ďakujeme Michalovi za dôstojnú reprezentáciu nielen mesta, ale aj našej školy.