• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 16. mája v Základnej umeleckej škole súťažili vítazi školských kôl Slávika Slovenska v prednese ľudovej piesne. Našu školu reprezentovali Jakub Ivanič (2.A), Izabelka  Baárová (1.A), Simonka Letkovičová (1.B), Nelka Buzalková (4.A), Tatianka Chovanová (4.A), Sára Bartošová (5.A), Dalibor Ivanka (7.A) a Hanka Buzalková (7.A). Po interpretácii dvoch ľudových piesní porota rozhodla: Izabelka Baárová 3. miesto, Tatianka Chovanová 2. miesto a Nelka Buzalková krásne 1. miesto, ktoré jej zabezpečilo postup na krajské kolo 29.5.2019 v Poltári. Všetkým za ich výkony gratulujeme a Nelke prajeme veľa šťastia v Poltári. Za hudobný doprovod ďakujeme p. riaditeľke ZUŠ Irene Chovanovej.