• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 10. mája boli naši žiaci atletického krúžku reprezentovať školu v behu na 100m, 200m a 300m v Žiari nad Hronom. Stretli sa aj s vrcholovými atlétkami Jankou a Dankou Velďákovými, ktoré im spravili rozcvičku a odovzdali medaile. Postupne si vyskúšali aj hod loptou, skok z miesta a mini šprint. Všetci boli skvelí a do Bratislavy postúpila z 1. miesta Miška Palášthyová a z 3. miesta Lukáško Palášthy. Srdečne blahoželáme!