• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naši žiaci v sebe ukrývajú množstvo talentov. Tie, ktoré v sebe objavia a ďalej rozvíjajú, prinášajú do ich života obrovský kus tvorivosti a fantázie. Jednou z ciest, kde ich môžu objaviť, sú hodiny výtvarnej výchovy. Radosť z objavovania možností využitia výtvarných materiálov a techník ich môže posúvať ďalej v kreativite a nápaditosti. Objavené schopnosti môžu rozvíjať na výtvarnom krúžku. Pozrite sa na ich práce. Sú pre mnohých z nás inšpiráciou.