• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 14.5.2019 našu školu navštívili bratia redemptoristi na čele s pátrom Michalom Zamkovským a so svojím misijným tímom. Pre jednotlivé triedy mali pripravený evanjelizačný program, ktorým sa snažili ukázať všetkým nám, ako nás má Boh rád napriek našej odlišnosti. Doobedie plné  podnetných aktivít ukončili sv. omšou v telocvični. Z vďaky za tento duchovný deň im žiaci odovzdali srdiečka ako pamiatku na našu školu. Nech ich misijnú prácu aj naďalej Pán požehnáva.