• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V pondelok 6. mája 2019 v školskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska2019 súťažilo 20 žiakov našej školy interpretáciou jednej povinnej piesne zo spevníka Slávik Slovenska a jednej ľubovoľnej ľudovej piesne. Porota v zložení p. uč. Chovanová, p. uč. Matejkin, p. uč. Halajová a p. uč. Fidlušová hodnotila výber piesne, intonáciu, celkové vystupovanie v komunikácii s obecenstvom a rozhodla o týchto ocenených:

I. kategória (1.-3. ročník): 1. miesto Jakub Ivanič (2.A), 2. miesto Izabela Baárová (1.A) a 3. miesto Simonka Letkovičová (1.B);

II. kategória (4.-6. ročník): 1. miesto Nelka Buzalková (4.A), 2. miesto Tatiana Chovanová (4.A) a 3. miesto Sára Bartošová (5.A);

III. kategória (7.-9. ročník): 1. miesto Anna Chovanová (9.A), 2. miesto Dalibor Ivanka (7.A) a 3. miesto Hanka Buzalková (7.A).

Ocenení žiaci postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.5.2019 v Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici. Srdečne im blahoželáme a prajeme úspechy v ďalšom kole!