• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Čas strávený v našej škole si žiaci môžu spríjemniť starostlivosťou o včely. Zakladateľka a zároveň vedúca krúžku, p. učiteľka Mariana Hyblerová, sa včelárstvu venuje už niekoľko rokov. Čítajte viac tu.