• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 5. apríla 2019 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho uskutočnilo finále chemickej súťaže CHEMSTAR 2019. Do finálneho kolo sa prebojovalo 22 žiakov zo 7 škôl a piatich miest a obcí. Našu školu úspešne reprezentovala Lucia Ivaničová, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme :)