• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 8.-12.4. 2019 sa jedenásť žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnilo výmenného pobytu žiakov v partnerskej škole - Gymnáziu sv. Margity v Budapešti. Počas týchto dní navštívili rôzne zaujímavé miesta Budapešti. Okrem spoločného programu strávili veľkú časť času individuálne so svojimi hostiteľmi v ich rodinách. Počas spoločných aktivít si prezreli centrum mesta, Budapeštiansky hrad, Tropicarium, Miniversum, Námestie hrdinov či jaskyňu. Nechýbala ani večerná plavba loďou po Dunaji a prehliadka budovy parlamentu. Vrcholom programu bola pre našich žiakov laser game, ktorú si zahrali v troch zmiešaných slovensko-maďarských tímoch. Komunikačným jazykom bola angličtina a naši žiaci sa veru nedali zahanbiť žiakmi výberového budapeštianskeho gymnázia - dokonca aj naši siedmaci sa bez problémov zapojili do hodín angličtiny v deviatom ročníku. Ďakujeme za množstvo zážitkov a pekné prijatie v zahraničí. Zároveň sa tešíme na návštevu našich maďarských priateľov, ktorí nás navštívia v dňoch 6.-10. mája.