• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 28.3.2019 sa v Kammerhofe konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Kultúrny, duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

1. kategória – žiaci základných a špeciálnych škôl 1.-3. ročník
1. miesto: Hanka Knížková, KSŠ Banská Štiavnica
2. miesto: Lilly Devošová, KSŠ Banská Štiavnica
3. miesto: Simonka Mojžišová, KSŠ Banská Štiavnica
čestné uznanie: Matúš Borguľa, KSŠ Banská Štiavnica
         David Danyi, KSŠ Banská Štiavnica
        Ondrej Beňo, KSŠ Banská Štiavnica

2. kategória – žiaci základných a špeciálnych škôl 4.-6. ročník
1. miesto: Michal Durbák, KSŠ Banská Štiavnica
2. miesto: Daniela Marková, KSŠ Banská Štiavnica
3. miesto: Viliam Kubala, KSŠ Banská Štiavnica

3. kategória – žiaci základných a špeciálnych škôl 7.-9. ročník
1. miesto: Pavol Chovan, KSŠ Banská Štiavnica
2. miesto: Michal Chovan, KSŠ Banská Štiavnica
3. miesto: Michal Švec, KSŠ Banská Štiavnica
3. miesto: Samuel Macharik, KSŠ Banská Štiavnica

Všetkým organizátorom súťaže ďakujeme a oceneným gratulujeme!