• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 22.3.2019 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Našu školu úspešne reprezentovala Lucia Ivaničová, ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste. Na 4. mieste sa umiestnila Viktória Jágerská. Zuzana Maruniaková a Alexandra Nemčoková sa stali úspešnými riešiteľkami. Srdečne blahoželáme :)