• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Na hodinách techniky po teoretickej príprave si šiestaci vyskúšali, ako správne stolovať. Podľa vybraných zadaní mali v skupinách pripraviť prestieranie na rôzne príležitosti s rôznym počtom jedál a chodov. V našej jednoduchej kuchynke sa dokázali tvorivo vynájsť a tak si prakticky preveriť, čo sa naučili.