• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 11. apríla sa konalo vyhodnotenie 21. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas s témou "Máme plán B?". Ceny Galérie Jozefa Kollára:

1. stupeň ZŠ: KSŠ sv. Františka Assiského Banská Štiavnica
Cena za kolekciu detských prác s témou včiel, CZŠ sv. Františka Assiského Banská Štiavnica

2. stupeň ZŠ: KSŠ F. Assiského Banská Štiavnica
Cena za kolekciu detských prác s témou včiel, CZŠ sv. Františka Assiského Banská Štiavnica

Všetkým súťažiacim ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe.