• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Streda 10. apríla bola pre predškolákov výnimočným dňom. Absolvovali zápis do prvého ročníka základnej školy. Pomocou rozprávkových postavičiek Maťka a Kubka, hier a úloh s ich kamarátkami, ho zvládli bravúrne. Tešíme sa na Vás v septembri a uvidíme sa opäť s Maťkom a Kubkom v 1.A triede!