• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každý z nás je povolaný k veľkým veciam. Aj keď veľké veci môžu byť v skutočnosti úplne obyčajné povinnosti. O silu vedieť aj v najobyčajnejších situáciách života robiť veľké veci sme spoločne prosili počas krížovej cesty učiteľov.