• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 19.3.2019, na sviatok svätého Jozefa, sa vybrali naši prváci na púť do Sebechlieb. Najprv sa v pizzerii posilnili na tele. Duchovne sa posilnili účasťou na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Michala Archanjela v Sebechleboch, ktorú celebroval hovorca KBS, CSIDr. ThLic. Martin Kramara. Ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Danielovi Markovičovi za privítanie a koláčiky.