• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

2. apríla si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. Ide o ľudí s iným, odlišným správaním, ktoré im často robí problém začleniť sa do bežného kolektívu. Žijú v akejsi bubline a nevedia sa z nej dostať von a ani nikto sa nemôže dostať k nim dnu, aj keď chcú byť ako ostatní. V snahe aspoň trochu pochopiť toto ich zmýšľanie sme si v tento deň aktivitami o odlišnosti a modrými tričkami pripomenuli ich originalitu. Pretože autizmus je odlišná schopnosť, nie neschopnosť.