• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Pôst aj tento rok dáva priestor na zamyslenie sa nad problémami vo svete. Jedným z nich sú zanedbávané a chudobné deti v rozvojových krajinách. A práve na ne sme mysleli počas modlitby krížovej cesty so žiakmi 6.-9. ročníka. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet...