• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naše žiačky štvrtého, piateho, šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili súťaže vo vybíjanej. Súperov mali výborných, ale predsa neostali bez medailí. K tretiemu miestu srdečne gratulujeme!