• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 22. marca si pripomíname Deň vody, hlavne o akú vzácnu tekutinu ide. Štvrtáci si pripravili pár otázok v ankete pre žiakov z každého ročníka, pedagógov a zamestnancov školy. Následne si ju vyhodnotili a zistili, či vieme šetriť vodou, akým spôsobom a koľko vody denne vypijeme. A aby sme nezabúdali šetriť vodu, vyrobili sme si "prúd" vody z papiera a ozdobili našu chodbu.