• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Ďakujeme deťom, rodičom a super kolegom za to, že máme odvahu byť iní. V duchu v modlitbách sme mysleli na všetky deti s Downovým syndrómom a na ich rodičov... aspoň takto chceme byť s vami! Veľké poďakovanie Fusakle.sk za sponzorský fusakľový dar pre mnohých z nás!