• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Takto to vyzerá u nás počas hodín biológie s p. učiteľkou Halčinovou. Naše vyučovanie prebieha zábavne aj v mnohých mimoškolských priestoroch. Navštívili sme botanickú záhradu, či akva-terárium a pozorovali sme živú a neživú prírodu v školskej záhrade. Deviataci sa zapojili aj do rovesníckeho vzdelávania a podujali sa učiť ôsmakov.