• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 7. februára organizovala Galéria Jozefa Kollára a Základná škola Jozefa Kollára nový formát výtvarnej súťaže formou maliarskej tvorivej dielne pod názvom Kollár XXL. Žiaci pracovali v štvorčlenných družstvách a ich úlohou bolo výtvarne pretransformovať dielo Jozefa Kollára na veľkoplošný formát prostredníctvom akrylových farieb. Našu školu zastupovali žiaci 9. ročníka Anna Chovanová, Zuzana Maruniaková, Petra Sabalová a Krištof Eliah Lišaník. Ich prácu podporovala a korigovala p. učiteľka Agnesa Palášthyová. Napriek časovému stresu žiaci skončili na krásnom 1. mieste a dokonca získali aj cenu divákov. Srdečne im blahoželáme!