• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 29. januára sa vo Zvolene konala súťaž v programovaní robotov Robohranie. Je to súťaž pre stredné školy v Lego sume. Naši žiaci 7.A základnej školy sa však nenechali odradiť a vybojovali skvelé 2. miesto. Gratulujeme!